Zoals elk jaar kijken ook dit jaar honderden kinderen vol verlangen uit naar de zomerkampen van het Jaffa Instituut. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook de medewerkers en vrijwilligers van het Jaffa Instituut kijken er naar uit.
Aan kinderen uit achterstandswijken laten merken dat ook zij het waard zijn, dat ook zij hulp en aandacht verdienen. Het geeft juist deze kinderen zo hun gevoel van eigenwaarde. Voor Euro 650 kan een kind 2 maanden lang zorgeloos kind zijn. Ze krijgen elke dag een warme maaltijd, worden creatief en recreatief beziggehouden en mogen mee uitstapjes maken.
Zij kunnen niet zonder Jaffa, Jaffa kan niet zonder u.
Wat uw gift doet is niet in geld uit te drukken.
Hartelijk bedankt – Toda raba – namens al die blije kinderen.
https://www.jaffaproject.nl/doneren/