Het Jaffa Instituut heeft honderden kinderen via de zomerkampen en contact via internet de zomer door kunnen helpen. Het was een zware taak die de medewerkers niettemin met veel plezier hebben gedaan. Hun inventiviteit kende geen grenzen. 
De activiteiten kunnen ook na de zomer niet gemist worden en daarmee ook niet de steun van onze vrienden.Uw gift is onmisbaar. Elke euro telt.
Toda raba – Hartelijk bedankt.
Oh ja. Ons rekeningnummer? NL12RABO 0335 5422 39 t.n.v. Stichting Jaffa-Project Nederland.