BETERE BRUGGEN BOUWEN, een programma dat een vreedzame en accepterende gemeenschap van Joden, Moslims en Christenen nastreeft. Sadie vroeg t.g.v. haar bat mitswa geen cadeautjes, maar geld voor “building better bridges” , een programma van het Jaffa Instituut. Ze verwoordde het zo: “Toen ik in de 5e klas zat hadden we een uitwisseling met leerlingen van een christelijke school. Het was geweldig. We leerden over elkaars religie. Het had een grote invloed me. Ik denk dat religies vreedzaam naast elkaar moeten leven. Mensen worden niet geboren om te haten, ze worden geleerd om te haten. Als haat geleerd kan worden, dan kan vrede dat ook. Building Better Bridges leert kinderen en ouders van al deze religies om elkaars verschillen te respecteren en vreedzaam naast elkaar te leven”.