Zoals u verderop kunt lezen heeft het Jaffa Instituut in de lange zomer met alle coronabeperkingen veel nieuwe contact mogelijkheden gecreëerd om contact te houden met klein en groot. Door de nieuwe lockdown wil Jaffa deze manier in stand houden. Dat vergt heel veel energie, tijd en… geld. Helpt u mee hen in staat te stellen dit te realiseren ? Dat kan met een druk op de “nu doneren” knop. Doet u mee? Uit de grond van honderden harten: toda raba – hartelijk bedankt !

Honderden vrijwilligers hebben waren en zijn in touw om 3500 voedselpakketten in te pakken en te bezorgen zodat ook gezinnen met een lege koelkast het Joods Nieuwjaar kunnen vieren. Ook Clara, een overlevende van de Shoah, 10 jaar weduwe en al maanden niet buiten geweest, kijkt uit naar een voedselpakket van het Jaffa Instituut. De materiële waarde is $ 80, maar de emotionele waarde voor Clara is niet in geld uit te drukken. We laten haar toch niet tevergeefs uitkijken? Toda raba – hartelijk bedankt namens Clara en al die anderen. Een gift kan via onze website of rechtstreeks op onze rekening bij de Rabobank: NL12RABO 0335 5422 39.