Efrat is een alleenstaande moeder van 5 kinderen. Ze had veel baantjes om de eindjes aan elkaar te knopen. Vorig jaar werd ze ziek. Eén van haar kinderen heeft autisme. Hiervoor heeft ze speciale begeleiding nodig. Via de sociale dienst van Tel Aviv werd ze vorig jaar bij het Jaffa Instituut aangemeld voor een voedselpakket met Rosh Hashana. Sindsdien ontvangt ze 2x per maand een voedselpakket. “Dit is mijn levenslijn”, aldus Efrat.