bat yam, metsuba, mekom belev

Via onze groepssponsoring ontvangt het Jaffa Institute jaarlijks een min of meer ‘vast’ bedrag. 83 vrienden participeren in onze groepssponsoring. Er kunnen er nog veel meer bij. De steun komt ten goede aan alle kinderen, want onderscheid bestaat bij het Jaffa Instituut niet.

7th Grade-K.Chinuch 2014 13x18De vrienden krijgen een groepsfoto met daarop jongeren uit Jaffa of Bet Shemesh. Voor € 20 per maand kunt u participeren in de groepssponsoring. Als u daar prijs op stelt kunt u via de coördinatoren in Nederland en Israël een leuke kaart sturen die op het prikbord wordt gezet.

We hebben Anneke en Eveline de Vries bereid gevonden om de organisatie van ons sponsorplan op zich te nemen. Zij geven u graag informatie en zouden u graag als deelnemer aan ons sponsorplan noteren.
telef.: 06 83 21 01 54 – email: annekedevriesversteeg@hotmail.com