Alle programma’s zijn er uiteindelijk op gericht om de kinderen te motiveren en te stimuleren om hun schoolopleiding af te maken en te voorkomen dat zij drop-outs worden in de samenleving.

De overige activiteiten van het Jaffa Instituut zijn erop gericht om ook hulp te bieden aan de ouders (vaak alleen een moeder of een vader), gezinnen waar men honger lijdt en overlevenden van de Shoah. Deze laatste groep ontvangt ook maandelijks een voedselpakket. Dit wordt gebracht door een vrijwilliger die tevens een luisterend oor biedt en zo nodig overige hulp.