Het Jaffa Instituut biedt activiteiten voor ALLE kinderen die hulp nodig hebben.
Het motto spreekt boekdelen:

“kinderen zijn kinderen, die moeten allemaal gelijke kansen hebben”.

Enkele van de meer dan 30 hulp- en leerprogramma’s:

 • dagopvang voor kleuters
 • leerprogramma’s voor jongens en meisjes
 • hulp bij het huiswerk maken
 • onderwijs in de Joodse traditie
 • organisatie van zomerkampen
 • hulp aan ouders met opvoedingsproblemen
 • verschaffen van warme maaltijden
 • extra professionele hulp aan kinderen met spraak-, leer- en bewegingsstoornissen
 • een speciaal drugspreventieprogramma, zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch, leert kinderen vanaf 10 jaar om nee te zeggen tegen drugs.

Alle programma’s zijn er uiteindelijk op gericht om de kinderen te motiveren en te stimuleren om hun schoolopleiding af te maken en te voorkomen dat zij drop-outs worden in de samenleving.

GEMEENSCHAPSZIN
De inwoners van Jaffa en zuid Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden alsook verschillen vanwege land van afkomst.
Het Jaffa Instituut heeft onder de noemer “community cohesion” een aantal programma’s om ondanks deze verschillen te komen tot een samenleving met onderling, wederzijds respect.
Één van die programma’s is “betere bruggen bouwen”.
Tijdens dit naschools programma krijgen de kinderen uit deze variëteit van afkomst gezamenlijk hulp bij het huiswerk maken,  maken ze samen muziek en leren ze over elkaars cultuur.
Hier snijdt het mes van twee kanten: ze krijgen hulp en leren door kennis te nemen van elkaars cultuur, dat je ook vreedzaam naast elkaar kunt leven.

DSC_6408Overige activiteiten: voedseldistributiecentrum

 • per maand worden 1100 voedselpakketten gebracht bij gezinnen waar honger wordt geleden.
 • ze worden aangemeld door de sociale dienst.
 • vrijwilligers brengen de pakketten rond.
 •  
 •  

Studiebeurzen

 • jaarlijks wordt aan ca 150 studenten een studiebeurs uitgereikt. Dit jaar waren het er 130.
 • alle – Joodse,  Arabische en christelijke – studenten die zich aanmelden komen in aanmerking.
 • criteria: in Jaffa wonen en kunnen aantonen dat ze hun studie niet zelf kunnen bekostigen

09van de bijstand naar een baan – onder dit motto krijgen vrouwen die zijn vastgelopen in de maatschappij een kans d.m.v.

 • cursussen
 • telemarketing voor het voedeldistributiecentrum

ouder-kind-centrum – een project van het Israël-Tel Aviv Universiteits Ouder-Kind-Centrum, de stad Tel Aviv en het Jaffa Instituut – Een speciale plaats die gezinnen vanuit allerlei achtergronden samenbrengt in hun gemeenschappelijk streven om de verhouding tussen ouders en kinderen te bevorderen.

musical minds – g15estart door dr.  Adena Portowicz. De lessen in muziek zijn een groot succes. Er blijken veel getalenteerde kinderen te zijn, alhoewel: er is voor iedereen een plaats. Want, muziek maken doe je samen. Behalve dat het plezier geeft leert het de kinderen ook dat je, door je gezamenlijk in te zetten, prachtige resultaten kunt bereiken. Iets dat niet alleen voor de muziek geldt.

zomerkampen – de deuren van het Jaffa Instituut staan 12 maanden van het jaar open, want men wil niet het risico lopen om tijdens de lange zomervakantie het contact met een kind te verliezen doordat het ten prooi is gevallen aan de gevaren die op de straat op de loer liggen zoals prostitutie, drugs, drank en criminaliteit. Het Jaffa Instituut is één van de weinige instanties waar behalve in juli OOK in augustus zomerkampen op volle toeren draaien.

Afbeelding2bejaarden en overlevenden van de Shoah – vrijwilligers bieden hulp in de ruimste zin van het woord. Eigenlijk alles waar deze mensen behoefte aan hebben. Van een luisterend oor tot het doen van boodschappen, invullen van formulieren, onderhoud in hun woning en zoveel meer. Bovendien brengen deze vrijwilligers tweemaal per maand een voedselpakket.