Langzaam aan komt ook het Jaffa Instituut terug in activiteiten, nadat deze wekenlang op een andere manier werden uitgevoerd, want… die heel kwetsbare groep werd niet aan haar lot overgelaten.
De jongeren kregen leer- en knutselspullen thuis bezorgd en via internet lessen, voor zover dit mogelijk was.
In plaats van een warme maaltijd kregen de kinderen maaltijden thuis bezorgd.
De studenten van Bet Shemesh kregen lessen via internet, met name de eindexamenkandidaten bleven zodoende bij en gereed om straks toch eindexamen te doen.
En niet te vergeten de ouderen. Zij kregen niet alleen hun voedselpakketten, maar ook aandacht en hulp. Waar nodig gingen reparatiewerkzaamheden aan hun vaak in erbarmelijke staat verkerende appartementjes door.

Kortom: JAFFA bleef JAFFA alleen anders.