Helaas niet in het Nederlands. Bejaarden die in velerlei vorm hulp ontvangen van het Jaffa Instituut spreken hun grote dank uit.