YehudYEHUD – een recente nieuwe loot aan de Jaffa boom. In samenwerking met de gemeente ontwikkelt het Jaffa Instituut activiteiten in deze verpauperde stad.
Naschoolse opvang en hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Op schooldagen van 13.15-17.15 voor 2 groepen 11 en 12 jarigen en ook tijdens de schoolvakanties.
Op zondag, maandag en woensdag voor 40 leerlingen:  van 13.00-17.00 voor de 1-6e klassers en van 17.00-19.00 voor de 7-12 klassers. Juist voor deze kinderen voor wie thuis geen plaats is om te leren en die extra hulp nodig hebben.
Een speciaal programma voor teenage meisjes om hen stap-voor-stap op de goede weg te brengen naar een kansvolle toekomst. Twee middagen per week komen hier 15 teenage meisjes. Ze komen hier om te leren hoe zich weerbaar te maken in de maatschappij en met name in hun omgeving. Deze hulp is er ook tijdens de schoolvakanties.
Ook de ouderen worden in dit centrum niet vergeten. Ze krijgen aandacht, een luisterend oor en hulp om zich staande te houden.

16 vertrouwen in dieren als dat in mensen weg isNEVE OFER: Crisis Interventie Centrum – het shelterprogramma – een plaats om te schuilen –
hier vinden kinderen een ‘thuis’ die onmogelijk zonder risico langer thuis kunnen blijven doordat zij  bijv. het slachtoffer zijn van bittere armoede, verwaarlozing, misbruik en mishandeling.
dit ‘thuis’ is het hele jaar open.
onder de dagelijkse zorg van een ouderpaar vormen ze met elkaar een gezin.
er is accommodatie voor 12 kinderen die hier kunnen blijven totdat ze terug kunnen naar huis of er elders onderdak voor hen is gevonden.

Afbeelding2METSOEBA IN TEL AVIV/HATIKWAH
Naschoolse activiteiten voor kinderen die speciale hulp nodig hebben vanwege ernstige gedragsstoornissen. Zonder hulp zullen ze niet kunnen functioneren in de maatschappij.
Er is groepstherapie en therapie op individuele basis.

 

Jaffo Dalet (4 van 16)YAFFO DALED

Één van de locaties waar het Jaffa Instituut naschoolse opvang biedt aan die kinderen die in een vicieuze cirkel van armoede leven.  Hier krijgen ze een warme maaltijd en extra hulp om hun achterstand op school weg te werken. Maar er is dringend behoefte aan meer hulpprogramma’s in de ochtend en ‘s avonds. Daarvoor behoeft het gebouw dringend uitbreiding.

 

Bat Yam

BAT YAM – Hulpprogramma’s voor zowel kinderen als gezinnen en ouderen onder wie overlevenden van de Shoah.

 

 

 

Bet Shemesh (9 van 9)BET SHEMESH RESIDENTIAL CENTER

  • voortgezet onderwijs met tevens internaat voor 250 jongens van 12-18 jaar.
  • het is een door het Ministerie van Onderwijs erkende opleiding.
  • naast profane vakken krijgen ze les in Tora en Talmoed.
  • deze school is tevens een thuis waar de jongens opvoeding en verzorging krijgen.
  • degenen die na het vervullen van hun militaire dienst verder kunnen studeren kunnen van het Jaffa Instituut een studiebeurs krijgen